kèo bóng đá trực tuyến

XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần - XSMN T7

Tải app

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 4-12-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
64
58
29
95
G7
364
738
886
442
G6
4951
6507
7051
1435
4247
6859
1615
6973
0345
8227
6578
0305
G5
4942
3516
6432
1844
G4
90321
55875
79307
34384
66632
99008
33725
96953
93754
90962
48634
51232
21519
57859
88105
27241
05843
55782
94724
41472
33097
73758
81314
32326
26785
78003
53827
20770
G3
86657
48511
88977
32238
86488
25660
09529
72724
G2
68572
09887
08636
89464
G1
34569
72114
52723
97195
ĐB
018204
448885
595167
127380

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
04,7,7,8 5 3,5
1 1 4,6,9 5 4
2 1,5 3,4,9 4,6,7,7,9
3 2 2,4,5,8,8 2,6
4 2 7 1,3,5 2,4
5 1,1,7 3,4,8,9,9 8
6 4,4,9 2 0,7 4
7 2,5 7 2,3 0,8
8 45,7 2,6,80,5
9 7 5,5

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 27-11-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
92
98
70
89
G7
926
120
664
538
G6
2310
5163
7445
7729
7192
2983
1746
3186
8389
1293
4282
9576
G5
7705
9409
2814
9009
G4
59725
09302
15436
97927
25513
93488
92673
95308
28932
50175
54348
11128
15360
77858
35730
05728
98460
81025
00604
02670
62080
95164
42882
68940
79446
67281
85160
87579
G3
60703
78419
98236
39702
46185
58684
38130
04575
G2
54268
34627
81523
00108
G1
73340
21146
71128
93183
ĐB
486755
834415
983112
850830

Kết quả xổ số Long An sớm nhất: XS LA gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 2,3,5 2,8,9 4 8,9
1 0,3,952,4
2 5,6,7 0,7,8,9 3,5,8,8
3 6 2,6 00,0,8
4 0,5 6,8 6 0,6
55 8
6 3,8 0 0,4 0,4
7 3 5 0,0 5,6,9
8 8 3 0,4,5,6,9 1,2,2,3,9
9 2 2,8 3
⇒ Xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 20-11-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
00
51
81
54
G7
403
632
113
400
G6
8823
7920
3996
6213
5141
4450
6377
5489
1733
8773
4812
9529
G5
2199
0691
3662
6901
G4
91471
73599
28585
71627
22593
16798
80855
59763
22739
98129
69216
79159
27969
07632
34235
00814
65156
11746
13971
58709
95934
25326
55282
09687
46259
02438
84832
45400
G3
10187
18357
18196
43915
57109
81504
76863
51552
G2
51071
90320
07046
38101
G1
83669
57040
42230
79996
ĐB
835921
089159
577002
137686

Kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất: XS HG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,32,4,9,9 0,0,1,1
1 3,5,6 3,4 2
2 0,1,3,7 0,9 6,9
3 2,2,9 0,3,4,5 2,8
4 0,1 6,6
5 5,7 0,1,9,9 6 2,4,9
6 9 3,9 2 3
7 1,1 1,7 3
8 5,7 1,9 2,6,7
9 3,6,8,9,9 1,6 6
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 13-11-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
59
34
62
85
G7
181
641
197
002
G6
0031
8044
5925
6672
6914
8291
1005
0997
1098
8420
8161
7959
G5
5143
5064
8586
2913
G4
27978
15307
21251
66196
28455
49525
04211
52812
41736
98696
96811
64133
01947
27333
55962
96606
58379
87855
34951
08524
01813
16030
51920
11440
74430
48327
53257
24289
G3
35539
47962
11922
64910
20607
88320
21824
94759
G2
21525
37137
71646
17383
G1
38000
71129
31804
79418
ĐB
871204
386540
404010
784888

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,4,7 4,5,6,7 2
1 1 0,1,2,40,3 3,8
2 5,5,5 2,9 0,4 0,0,4,7
3 1,9 3,3,4,6,7 0,0
4 3,40,1,7 6 0
5 1,5,9 1,5 7,9,9
6 2 4 2,2 1
7 8 2 9
8 1 6 3,5,8,9
9 6 1,6 7,7,8

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 6-11-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
01
99
73
40
G7
330
395
677
600
G6
5468
3192
2011
5997
0861
2811
1516
9624
7210
6443
5933
6467
G5
0755
5826
1310
6345
G4
35494
65011
87248
56593
84512
18709
47955
08004
73385
03038
91960
75656
10589
74622
36418
00492
65746
71442
56277
53239
91920
71265
45340
57479
52632
63328
96109
48818
G3
16884
84981
13327
90696
35630
67508
56772
21521
G2
05322
99737
80217
95191
G1
31319
60616
51483
55510
ĐB
302233
652849
459164
271258

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 1,9 4 8 0,9
1 1,1,2,9 1,6 0,0,6,7,8 0,8
2 2 2,6,7 0,4 1,8
3 0,3 7,8 0,9 2,3
4 89 2,6 0,0,3,5
5 5,5 68
6 8 0,14 5,7
7 3,7,7 2,9
8 1,4 5,9 3
9 2,3,4 5,6,7,9 2 1

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 30-10-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
22
52
20
87
G7
389
819
415
856
G6
2870
6892
7594
9705
7557
8635
5197
8134
1312
3949
8420
1164
G5
6356
9828
5864
9696
G4
13443
89167
08311
93319
19451
01338
31530
05599
04309
86086
99411
16125
19490
34367
28832
00238
42448
33971
04150
60824
54441
06846
40622
29691
29090
15298
40100
94081
G3
12461
40828
65817
11697
34876
61399
22266
60230
G2
15030
25026
91497
92319
G1
56497
15114
67247
53482
ĐB
393781
818776
175730
928235

Kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất: XS HG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 5,9 0
1 1,9 1,4,7,9 2,5 9
2 2,8 5,6,8 0,4 0,2
3 0,0,8 50,2,4,8 0,5
4 3 1,7,8 6,9
5 1,6 2,7 0 6
6 1,7 7 4 4,6
7 06 1,6
81,9 6 1,2,7
9 2,4,7 0,7,9 7,7,9 0,1,6,8

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 23-10-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
91
07
15
70
G7
631
203
138
712
G6
8007
6125
1909
3734
0007
2963
2335
1182
9840
5569
0473
9282
G5
5024
8596
2575
5886
G4
42338
05116
86520
12643
95692
71048
74235
95562
39596
47975
19669
11215
62550
08286
68035
54080
48988
89750
05125
61067
40348
55321
73499
32268
00838
59454
22380
66594
G3
65156
39751
73463
13091
99993
72960
08709
58406
G2
92695
55886
73115
32647
G1
55565
54838
79665
35743
ĐB
749782
355064
180266
780272

Kết quả xổ số Long An sớm nhất: XS LA gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 7,9 3,7,7 6,9
1 6 5 5,5 2
2 0,4,5 5 1
3 1,5,8 4,8 5,5,8 8
4 3,8 0,8 3,7
5 1,6 0 0 4
6 5 2,3,3,4,9 0,5,6,7 8,9
7 5 5 0,2,3
82 6,6 0,2,8 0,2,6
9 1,2,5 1,6,6 3 4,9

XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 tại trường quay 4 đài:

Bạn có thể xem lại kết quả xổ số miền Nam chiều thứ 7 hàng tuần, tuần rồi, tuần trước, tháng trước. Chúng tôi lưu lại kết quả thứ 7 trong nhiều kỳ để người chơi có thể coi lại và đối chiếu.

Cơ cấu giải thưởng mới nhất của XS miền Nam:

Cơ cấu giải thưởng được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Nam (bao gồm Đông và Tây Nam Bộ) tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số thứ 7 là 10.000đ/tờ. 

 • 1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
 • 10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
 • 10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
 •  20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
 • 70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
 • 100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
 • 300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
 • 1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
 • 10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
 • 9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt trên bảng KQ): trị giá 50.000.000đ/giải
 • 45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Game casino Thể thao Bóng rổ Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Baccarat casino Trò poker Baccarat Casino game poker Game poker poker Trò chơi poker sòng bạc Baccarat Kết quả xổ Số An Giang Game bài